Tournois et voyages


1997

1997

Tournoi 2004 : Kaméléon 1 vainqueur

Tournoi 2004 : Venom

Collioure 2004

Blanes (Costa brava) 2004

Blanes (Costa brava) 2004

Barcelone 2004

Voyage 2004


Tournoi 2007

Finale entre 2 Kaméléon

Tournoi 2007

Kaméléon 1 vainqueur

Tournoi 2007

Kaméléons

Tournoi 2007

Cariocas

Tournoi 2010


Tournoi 2010


Tournoi 2010


Tournoi 2010


Tournoi 2011


Tournoi 2011


Tournoi 2011


Tournoi 2011


Tournoi 2012